1 - 3 Maart 2018

Gesinsgenot - Te kies en te Keur

Uitstallers

1 - 3 Maart 2018

As Komitee van die Ermelo Hoëveld Landboufees het ons besluit om kwaliteit stalletjies te identifiseer en dus moet daar tussen kwaliteit en die normale onderskei word.

Ons Unieke Mark se atmosfeer is spesiaal geskep vir uitgesoekte uitstallers. Ons fokus dus weereens hierdie jaar is op verskeidenheid en uniekheid. Ons Komitee werk hard aan die beplanning en afronding vir die 2018 fees.

Die volgende stalletjies is beskikbaar op die Feesterrein:

86 Binne Stalletjies wat in 3 Sale verdeel word

Saal 1 & 3

 • 50% Deposito

Saal 2

 • Unieke Mark

 • 46 Stalletjies

 • Oppervlakte van stalletjies wissel vanaf 16vk Meter tot 40vk Meter

 • 50% Deposito

Buite Stalletjies


 • 70 Stalletjies


 • 50% Deposito

Arena Stalletjies


 • 13 Stalletjies


 • 50% Deposito

Kos Stalletjies

 • Plaaslike Kerke en Skole

 • 10 Stalletjies


 • 50% Deposito

Belangstellendes moet so gou moontlik die inskrywingsvorm voltooi en faks na: 0866180962 of stuur e-pos na hoeveldskou@gmail.com

Sodra die Skou Kantoor u voltooide getekende registrasie vorm sowel as die getekende Reëls & Regulasies ontvang het, sal u in kennis gestel word of die aansoek goedgekeur is al dan nie. 'n 50% Nie-terugbetaalbare deposito is betaalbaar voor 15 November 2018 met die goedkeuring van ‘n stalletjie.

As ‘n deposito in die Hoëveld Skou Vereniging se rekening inbetaal is sonder ‘n goedgekeurde registrasie vorm en kommunikasie tussen uself en die skoukantoor personeel nie plaasgevind het nie, is u deposito nie terugbetaalbaar nie.

Skou Terrein BordExibition Stand Layout
Bankbesonderhede

Eerste Nasionale Bank
Rekening no.: 52182974273
Ermelo Takkode: 270 344
Verwysing: Handelsnaam


Ons sien daarna uit om jul te ontvang op die Hoëveld

Vriendelike Groete - Ermelo Skou Komitee

Berdine - 071 691 7747

Maylene - 079 202 4361

T - 017 819 7207

F - 086 618 0962

hoeveldskou@gmail.com